Boris Orenčuk u Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu

U utorak 28. lipnja 2016. godine u Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu otvorena je izložba mladoga mostarskoga kipara Borisa Orenčuka pod nazivom Dijalektika sjena. Na izložbi koja je imala vrlo dobar odaziv publike, prigodnim riječima auditoriju su se obratili fra Vendelin Karačić, rukovoditelj Galerije, Mirko Božić, autor predgovora i mostarski književnik, sam autor te je izložbu otvorio Miro Kraljević, gradonačelnik Širokoga Brijega.

       DSC_0055

Izložba prikazuje 18 skulptura, odnosno reduciranih ljudskih figura (visine oko 1,5 m) koje pripadaju Orenčukovom ciklusu skulptura Otvorene forme. Cjelokupni ciklus bio je prikazan prošle godine u Maloj galeriji Hrvatskoga doma Herceg Stjepan Kosača, dok su na ovoj izložbi prikazane samo stojeće figure, što je svakako doprinijelo harmoničnoj atmosferi u galerijskom prostoru i upečatljivijem doživljaju izloženih djela. Također, izloženo je i 18 fotografija koje prikazuju kronološki proces koji autor treba prakticirati kako bi dobio materijal od kojega može graditi figure (od gume koja je odbačena na otpadu, preko procesa njezina spaljivanja, dok se ne dobije tanka žica koja je, izuzev postamenta, jedini materijal strukture). Sam postav djela koncipiran je u zanimljivoj formi koja se sastoji od dviju grupacija skulptura. Iz različitih pravaca one kao da se kreću prema svjetlosti koja je naglašena iznad ulaznih vrata prostorije te se tako dobiva simbolični i dinamični koncept u kojem se stilizirani ljudi kreću ka svjetlosti, odnosno nekom izlazu i novom početku. Skulpture koje partikularno odišu statičnošću, a skupno vibriraju kretnjom, iznimno su se uklopile u svjetlost i prostor Franjevačke galerije u Širokom Brijegu. Jedini tehnički nedostatak je izostanak legendi ili legende koja će posjetitelju dati preciznu deskripciju prikazanoga sadržaja.

DSC_0057

U predgovoru Mirka Božića dana je interpretacija, odnosno osebujno viđenje autora teksta na kipareva djela: Rastvarajući kostur skulpture na ovaj način i reducirajući figuru na bazičnu formu bez lica, Orenčuk otvara prostor za autonomnu interpretaciju gledatelja budući da klasične figurativne forme svojim realizmom unaprijed sužavaju polje mogućih varijabli čitanja djela. Ove skulpture u sebi kriju odjeke Giacomettijeve likovne morfologije, rastapajući siluetu gotovo do stalaktitskog nivoa, što suptilno aludira na propitivanje suštine čovjeka, a možda čak i autora samog. Miješaju se sa pop-kulturnim fenomenom zombija iz TV serije TheLiving Dead, vojska mračnih kadavera koja je umarširala u galerijski prostor i zaposjela ga svojom imperativnom pojavom.

DSC_0045Sam autor za svoja djela kaže da su ona nastala kao proces istraživanja atipičnoga materijala za standardni medij skulpture koji je involvirao u izvedbu tipične skulptorske forme – ljudske figure. Stvarane od žice iz odbačenih guma i udovoljavajući potrebi ispitivanja potencijala vertikale u skulpturi – figure izduženih ljudi, bez ruku i personaliziranih crta lica – i same su figure spontano izronile iz toga ispitivanja. Horizontalnim namotavanjem žice autor stvara specifični volumen u vertikalnoj formi pa tako žicom mumificirane figure odišu metafizičkom atmosferom. Na površini, pod utjecajem vanjskih čimbenika, žica mjestimično mijenja boju te se po figurama suptilno razlijeva gradacija toplih tonova. Također, one su podjednako samozatajne i krhke kao i prodorne i moćne – te sjedinjene u cjelinu – mogu provocirati šokantnost i odista podsjećati na nijemi marš metalnih vojnika koji korespondira s općom krizom suvremenosti. Upravo to poistovjećivanje može izazvati duboku emociju, pa čak i strah.

Sasvim je jasno da je Boris Orenčuk kipar koji u pustolovini istraživanja daje više nego što očekuje i da skromno, pa možda i nesvjesno, pomiče ne samo svoje kreativne granice, nego i granice lokalnoga kiparskoga stvaralaštva, što je razvidno i na ovoj izložbi.

Danijela Ucović

 

Boris Orenčuk rođen je u Mostaru 13. 7. 1989. godine. Srednju školu likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića na Odsjeku za kiparstvo završio je u Mostaru. Na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru završio Odsjek likovnih umjetnosti – smjer kiparstvo. Magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, također na Odsjeku kiparstvo. Član je: Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBIH), Udruženja likovnih umjetnika „Format“ (ULUF) i Društva hrvatskih likovnih umjetnika (DHLU). Sudjelovao je na Međunarodnom simpoziju skulpture Ostrožac, BIH 2014. i na regionalnom projektu City Lab u Sarajevu i Mostaru, koji je realiziran u programu Bauhaus Universität/MFA „Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije“ (Weimar). Imao dvije samostalne izložbe i dvadesetjednu skupnih izlagačkih aktivnosti.

Samostalne izložbe

2014. – Mostar, Centar za kulturu, Prva samostalna izložba skulptura

2015. – Mostar, Mala galerija Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, Otvorene plastične forme

%d blogeri kao ovaj: