Odgovor iz UNESO-ova ureda na pismo Smisao postojanja UNESCO ureda u BiH?

Nakon reagiranja DPUMH-a na odnos prema Društvu i struci prilikom organizacije i održavanja konferencije Historical urban Landcapes u Mostaru povodom obilježavanja desete godišnjice od upisa Mostara na Listu svejtske baštine UNESCO-a iz UNESCO ureda u BiH demantom se obratio voditelj Siniša Šešum. Njegov demanti donosimo u cijelosti:

Poštovani,

zahvaljujem vam se na upućenom dopisu. U daljnjem bih vam skrenuo pažnju na neke od netačnih navoda u vašem dopisu, koji su vjerujem bili vodilja u primpremi teksta.

1. Osnovni cilj konferencije koja je održana 03.07.2015. godine je promocija koncepta Historical urban Landscapes, a ne kako vi navodite promocija UNESCO-a.   

2. Grad Mostar je su-organizator navedene konferencije, i Gradska uprava je aktivno učestvovala u pripremi iste. Vaša kolegica , šefica odjela za kulturu u Gradskoj upravi Mostara, je kao član organizacionog odbora manifestacije, aktivno učestvovala na svim pripreminim sastancima vezano za obilježavanje 10-te godišnjice upisa na Listu Svjetske bastine UNESCO-a. Pododbor za konferenciju je koordinirala g-dja Senada Demirović, zajedno s predstavnicom Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH. Sve pozivnice za navedenu konferenciju su upućene od strane Grada Mostara. G-din Ferhad Mulabegović ili kako ga u tekstu nazivate “dugogodišnji saradnik UNESCO-vog ureda” je na konferenciji učestvovao kao predstavnik ICOMOS-a u Bosni i Hercegovini, jer je predsjednica prof.dr. Vjekoslava Sanković-Simičići bila spriječena da učestvuje.

3. Protokol konferencije je pripremljen uz punu saradnju sa Gradskom upravom Mostara, i shodno tome UNESCO je predložio dva strana experta prof. Pini-ja i g-dina Zancana, kako bi se što adekvatnije predstavio HUL koncept stručnjacima iz BiH. U daljnjem UNESCO je predložio i učešće predstavnika ICOMOS-a, radi predstavljanja publikacije o Starim gradovima BiH, koja se izmedju ostaloga dotiče pitanja HUL-a. Ostala dva predavača su imenovana na prijedlog Gradske uprave.

 4. Sto se tiče učesnika konferencije moramo navesti da su isti, što se tiče UNESCO-a, definisani u saradni sa nadleznim entitetskim ministarstvima kulture. Jedino na čemu je UNESCO instistirao je da se na konferenciju pozovu osobe koje su aktivno učestvovale u obnovi Staroga grada i Staroga mosta.  Vaša kolegica ni u jednom trenutku tokom dva mjeseca koliko su trajale primpreme, nije predložila da na konferenciji učestvuju predstavnici vašega društva.

5. G-din Andjelko Zelenika je bio prisutan na konferenciji, tako da informacija kojom Vi raspolažete nije korektna.

6. UNESCO ni na koji način, niti finansijski niti tehnicki, nije učestvovao u obnovi dućana Mujage Komadine. Prema našim saznanjima cjelokupan projekat se implementirao preko Agencije Stari Grad.  

Nadam se da će vam pružene informacije pomoći da uvidite da UNESCO nije na bilo koji način učinio ništa sto bi Vas kao udruženje isključilo iz učešća u konferenciji.

U daljnjem mislim da bi bilo od izuzetne važnosti da se što prije sastanemo i porazgovaramo o stanju u Starome Gradu na šta UNESCO skreće pažnju kako vlastima u BiH tako i Gradskoj upravi. Tokom sastanka bi Vas takodje mogli upoznati sa aktivnostima koje UNESCO provodi a koje su vezane za probleme koje vi navodite. Molim Vas da imate na umu da je pitanje hotela Ruža, prvi pokrenuo UNESCO i da mi ni u jednom trenutku nismo okretali glavu na stvari koje se dešavaju u Mostaru. Takodjer Vas molim da shvatite da UNESCO u skladu sa svojim mandatom, nema mogućnosti preuzimate ovlasti jedne suverene drzave, ukljucujuci ovlasti Grada Mostara i agencije Stari grad.    

U svakom slučaju stojim vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja i pojašnjenja, kao i za organizaciju eventualnog sastanka u Sarajevu ili Mostaru.

S poštovanjem,

Siniša Šešum

%d blogeri kao ovaj: